Handysafetykits

Verzenden

Verzendkosten

Wij bezorgen onze producten gratis naar alle klanten in Nederland, met uitzondering van maatwerkproducten, zoals bijvoorbeeld flexibele opslagtanks of indien dit schriftelijk anders is overeengekomen.

Retourneren

Producten worden niet teruggenomen, tenzij anders schriftelijk en met goedkeuring van Handysafetykits is overeengekomen. Verzending van die producten vindt alleen plaats voor uw eigen rekening. Terugname vindt alleen plaats, nadat hier over vooraf schriftelijke overeenstemming is bereikt. Terugname is ter beoordeling van ons kwaliteitscontroleteam.