Handysafetykits

Elke dag vinden er in Nederland diverse incidenten plaats waar een behoorlijke hoeveelheid aan olieproducten vrijkomt. Daardoor ontstaat direct een bodemverontreiniging, een verontreinigd rioolstelsel of een verontreinigd oppervlaktewater ontstaat. Natuurlijk wordt er door de overheden, vaak met gebruikmaking van incidentbestrijders ingegrepen, maar het duurt wel even voor die incidentbestrijders ter plaatse en aan de slag zijn. Dan blijkt steeds weer dat de plaastelijke overheden te weinig zijn uitgerust om de eerste bestrijdingsmaatregelen te kunnen nemen of dat men niet voldoende kennis in huis heeft om direct de juiste eerste schadebeheersende maatregelen te kunnen treffen. Dat is jammer. Hierdoor ontstaat onnodig een grotere milieuschade en hogere saneringskosten dan nodig is.

Om doeltreffend als overheid je eerste maatregelen te kunnen nemen is het noodzakelijk om ook daartoe in bepaalde mate uitgerust en opgeleid te zijn. Een mooi voorbeeld voor de overheden; Vandaag schaft een haventerminal bij ons bedrijf Handysafetykits enkele Calamiteitensets aan om rioleringen of uitstroombuizen van riolen in een geval van een incident binnen een paar minuten vloeistofdicht af te kunnen sluiten. Zo beperk je snel een incident en de omvang van de verontreiniging, precies zoals de overheid als wetgever dat ook in de diverse zorgplichtbepalingen heeft opgenomen. Daar kan de overheid als beheerder van de openbare ruimte waar zich incidenten voordoen een voorbeeld aannemen.

Vooraf de bestrijding beter organiseren is veel goedkoper dan achteraf saneren!

Geef een reactie